Zapowiedzi

21 – 28.11 – 5.12.2021 r.

Michał JAKUBIEC, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Olga ŚNIEGOTA, panna,rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza