Zapowiedzi

5 – 12 – 19.09.2021 r.

Szymon PROCHOWSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Anna Maria DUSZA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Strzyża, par. pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Piotr Mariusz KALINOWSKI, cywilnie związany, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Elżbieta Monika KALINOWSKA, cywilnie związana, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza