Zapowiedzi

24 – 31.07 – 7.08.2022 r.

Maciej SZCZUTOWSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Marcelina DUDZIŃSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Michał DURAJ, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Małgorzata KISIELEWSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Adam DERESZOWSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Julita WOJCIECHOWSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza