Zapowiedzi

29.08 – 5 – 12.09.2021 r.

Marcin GADOMSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Nowy Port, par. pw. św. Jadwigi Śląskiej

Marta Kornelia ŚLIWA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza