Zapowiedzi

8 – 15 – 22.08.2021 r.

Dominik Kamil DEPTA, st. wolny, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Agnieszka Teresa JEŻEWSKA, st. wolny, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Mateusz Wojciech PIKULA, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Zuzanna Julianna JABŁONOWSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Chełm, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Mateusz POL-BUZALSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Agata GŁABA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza