Zapowiedzi

1 – 8 – 15.08.2021 r.

Patryk PIWOWARCZYK, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Maria SAMARCAWA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Michał Piotr BEREZOWSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Aleksandra SZTYBÓR, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza