Zapowiedzi

18 – 25.07 – 1.08.2021 r.

Krzysztof PASIEK, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Adrianna PIEKUNKO, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Wojciech SZYMCZEWSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Aleksandra FURMAŃSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Strzyża, par. pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Artur Marcin MARCINKOWSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Ewelina Anna WOŹNIAK, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Oskar Jakub ZAJĄC, kawaler, rzym.-kat., Szemud, par. pw. św. Mikołaja

Wiktoria Maria ŁĘCKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza