Zapowiedzi

30.05 – 3 – 6.06.2021 r.

Marcin Piotr SOCHALSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Katarzyna Joanna BORKOWSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Paweł JURCZAK, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Magdalena BŁASZCZAK, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Andrzej ROGÓRZ, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Dominika MATUSIAK, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza