Zapowiedzi

Paweł Andrzej OSTRYCHARZ, cyw. związany, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Anna Aleksandra OSTRYCHARZ, cyw. związana, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Dariusz SŁUPSKI, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Urszula Maria NIEBIESZCZAŃSKA, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Jakub TRELLA, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Małgorzata RATAJCZYK, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Kamil SAGANOWSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Ewelina Urszula TAMOWSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Waldemar Andrzej KIEDROWSKI, st. wolny, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Barbara REGLIŃSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Artur PAWŁOWICZ, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Paulina DZIUBA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza