Zapowiedzi

2 – 9 – 16.05.2021 r.

Mateusz KOWALSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Patrycja SZPAKOWSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Szymon KUTIAK, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Anna Irena SYKUTERA, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Paweł Józef WEILANDT, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Natalia BERGMAN, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Kevin KOSOWSKI, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Emaus, par. pw. św. Franciszka z Asyżu

Angelika Patrycja MALINOWSKA, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza