Zapowiedzi

18 – 25.04 – 2.05.2021 r.

Jakub KOWALIK, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Barbara OSSOWICKA, panna, rzym.-kat., Szubin, par. pw. św. Andrzeja Boboli

Kamil DUNAJ, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Monika Agnieszka SEREK, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Krzysztof BUTOWT, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Karolina Agnieszka KLIMOWICZ, panna, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza