Zapowiedzi

19 – 26.07. – 2.08.2020 r.

Maciej Zenon JANECZKO, kawaler, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Małgorzata Gabriela GACKOWSKA, wdowa, rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza