Zapowiedzi

31.05 – 7 – 11.06.2020 r.

Oleksandr MELNYK, kawaler, prawosławny, Mościska (Ukraina), par. świętopokrowska

Ewelina LETNEWSKA, panna, Rzym.-kat., Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza