Zapowiedzi

17 – 24.11 – 1.12.2019 r.

Robert PLISZKA, cyw. związany, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Agata Dorota PLISZKA, cyw. związana, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza