Zapowiedzi

22 – 29.09 – 6.10.2019 r.

Marcin Bogumił ZAGÓRSKI, kawaler, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Justyna Anna WORONIECKA, panna, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Mateusz LEMIESZONEK, kawaler, Gdańsk-Łostowice, par. pw. św. Judy Tadeusza

Aleksandra NOWICKA, panna, Otomin, par. pw. NMP z Lourdes